Portal Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania

Zasady obsługi portalu Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania 

Po wybraniu z menu Bazy danych wyświetli się lista zawierająca wykaz dostępnych baz danych. Klikając opcję Wybierz bazę danych wyświetli się wykaz udostępnionych baz danych SIP wraz z krótkim opisem oraz podaniem źródła danych. Aby przejść do bazy danych należy wybrać przycisk znajdujący się przy opisie bazy lub wybrać odpowiednią pozycję z menu.

 • Każdy formularz składa się z pól wyszukiwania oraz przycisku , który wysyła formularz i uruchamia wyszukiwanie danych według podanych kryteriów.
 • Wysłanie formularza z niewypełnionymi wszystkimi polami spowoduje wyświetlenie wszystkich wyników.
 • Aby zawęzić wyniki wyszukiwania należy wpisać szukaną frazę w polu formularza.
 • Po rozpoczęciu wpisywania frazy system wyświetla listę wszystkich wartości zawierających wpisywaną frazę. Po kliknięciu na wybraną pozycję z tej listy jest ona automatycznie wstawiana do pola formularza.
 • Wpisanie znaku % w polu formularza spowoduje wyświetlenie listy wszystkich możliwych wartości.
 • Po wybraniu przycisku system wyświetli:
  • listę wszystkich wartości – jeśli pole formularza jest puste;
  • listę wartości pasujących do wpisanej frazy – jeśli pole formularza nie jest puste.

Uwaga! W przypadku pól, które zwracają dużą liczbę wartości, lista wyników z podpowiedzią zwykle jest ograniczona do 30 pozycji.

 • Po wysłaniu formularza wyświetla się lista wyników wyszukiwania, spełniających kryteria podane w formularzu.
 • Przycisk - wybór kolumn, które mają wyświetlać się w tabeli wyników.
 • Przycisk - eksport wyników do plików w różnych formatach. Jeśli tabela z wynikami zawiera więcej niż jedną stronę, wyeksportowane zostaną tylko te dane znajdujące się na aktualnie wyświetlanej stronie. Istnieje możliwość zwiększenia liczby wyników prezentowanych na stronie poprzez wybranie odpowiedniej pozycji na przycisku z liczbą.
 • Przycisk (w niektórych raportach - w pierwszej kolumnie) - dodatkowe informacje o danym obiekcie.
 • Ikona - pokazanie na mapie danego obiektu, w nowym oknie przeglądarki internetowej.
 • Ikona - szczegółowa informacja o obiekcie zaprezentowana w nowym raporcie.
 • Ikona / - sortowanie wyników w wybranych kolumnach.
 • W lewej części okna mapy znajduje się lista warstw tematycznych, które można wyświetlić na mapie.
 • Warstwy umieszczone są na liście hierarchicznie i zorganizowane w grupach. Każda grupa składa się z kolejnych podgrup lub warstw tematycznych.
 • Klikając na nazwę grupy lub przycisk następuje naprzemiennie rozwinięcie lub zwinięcie zawartości danej grupy.
 • Kliknięcie na ikonę / - naprzemienne wyświetlenie / ukrycie na mapie warstwy tematycznej. Uwaga! Aby warstwa była widoczna na mapie, wszystkie grupy nadrzędne tej warstwy również muszą mieć zaznaczoną ikonę .
 • Ikona - dodatkowe informacje o grupie tematycznej.
 • Ikona - warstwa wektorowa, dodatkowe informacje o warstwie tematycznej.
 • Ikona - dodatkowe informacje o warstwie tematycznej.
 • Ikona - wybór przezroczystości warstwy tematycznej. Operując suwakiem można ustawić widoczność warstwy w zakresie 0 – 100%. Domyślnie wszystkie warstwy są w pełni widoczne.
 • Lewy przycisk myszy + przesunięcie myszy - przesuwanie mapy.
 • Kółko myszy - powiększanie / zmniejszanie mapy.
 • Przycisk - powiększanie / zmniejszanie mapy.
 • Klawisz Shift + zaznaczenie myszą - powiększanie do zaznaczonego obszaru.
 • Ikona w menu - ukrycie/wyświetlenie panelu z bocznego listą warstw
 • Ikona w menu - centruje mapę do granicy Poznania
 • Ikona w menu - poprzedni widok
 • Ikona w menu - następny widok
 • Kliknięcie przycisku z lewej strony mapy Szukanie obiektów lub kliknięcie - wybór z listy zakresu tematycznego wyszukiwania obiektów.
 • Po wybraniu odpowiedniej pozycji z listy wyszukiwania wyświetla się formularz.
 • Wysłanie formularza z niewypełnionymi wszystkimi polami spowoduje wyświetlenie wszystkich wyników.
 • Aby zawęzić wyniki wyszukiwania należy wpisać szukaną frazę w polu formularza.
 • Po rozpoczęciu wpisywania frazy system wyświetla listę wszystkich wartości zawierających wpisywaną frazę. Po kliknięciu na wybraną pozycję z tej listy jest ona automatycznie wstawiana do pola formularza.
 • Wpisanie znaku % w polu formularza spowoduje wyświetlenie listy wszystkich możliwych wartości.
 • Przycisk - wyszukiwanie obiektów spełniających podane kryteria.
 • Pod formularzem wyświetli się lista obiektów. Kliknięcie na nazwę obiektu spowoduje wyświetlenie się jego na mapie.
 • Przycisk umożliwia powrót do listy wyszukiwania
 • Ikona w menu - wykonywanie pomiarów
 • Ikona w menu pomiar długości obiektu
 • Ikona w menu pomiar powierzchni obiektu
 • Ikona w menu - skasowanie wyników pomiaru
 • Ikona w menu - włącza/wyłącza informacji zwrotnej z obiektów aplikacji
 • Ikona w menu - włącza/wyłącza listę obiektów podlegających informacji
 • Kliknięcie na mapie - wyświetlenie się okna z informacją zwrotną o obiektach znajdujących się w wybranym punkcie.
 • Ikona - lokalizacja miejsca kliknięcia, dla którego wyświetli się informacja zwrotna.
 • Okno z informacją zwrotną składa się z listy warstw w formie rozwijanych paneli. Kliknięcie na warstwę powoduje wyświetlenie informacji z tej warstwy.
 • Domyślnie wyświetlane są informacje zwrotne z warstwy dróg i działek ewidencyjnych.
 • Ikona w menu - włącza/wyłącza informację z serwisów WMS
 • Ikona w menu - włącza/wyłącza informację z warstw wektorowych API
 • Ikona w menu - Zaznaczanie narysowanego obiektu
 • Ikona w menu - Skasowanie narysowanego obiektu
 • Ikona w menu - Rysowanie obiektu punktowego
 • Ikona w menu - Rysowanie obiektu liniowego
 • Ikona w menu - Rysowanie obiektu zamkniętego
 • Niebieski punkt przy kursorze oznacza tryb rysowania. Klikanie na mapie w trybie edycji powoduje wstawienie punktów załamania obiektu.
 • Dwukrotne kilknięcie kończy rysowanie obiektu (który przybiera kolor żółty) i otwiera panel edycyjny.
 • Po narysowaniu należy wybrać przycisk , a następnie klikniąć na narysowany obiekt - aktywowanie obiektu do edycji (podświetlenie na kolor niebieski) i wyświetlenie informacji szczegółowych oraz dostępnych opcji.
 • Po zaznaczeniu obiektu można edytować jego geometrię:
  • punkt - poprzez chwycenie go i przesunięcie w inne miejsce,
  • pozostałe typy obiektów - poprzez przesunięcie w inne miejsce dowolnego fragmentu segmentu linii.
 • Gdy obiekt jest zaznaczony (podświetlony na kolor niebieski) można wykonać kilka operacji:
  • dodać bufor - wpisać wartość liczbową w polu Bufor, a nastepnie kliknąć przycisk ;
  • pokazać informacje dotyczące planowania przestrzennego w zasięgu zaznaczonego obiektu - kliknąć przycisk w sekcji Planowanie przestrzenne;
  • pokazać wnioski, decyzje WUiA w zasięgu zaznaczonego obiektu - kliknąć przycisk w sekcji Wnioski, decyzje WUiA.
 • Ikona w menu - Kasowanie obiektów na mapie

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Mpzp Rejon Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - część północna A [Swaa] (plan obowiązujący)

Powierzchnia: 13.28 [ha]
Uchwała o przystąpieniu: LXXIV/784/IV/2005, z dnia 2005-07-12
Uchwała zatwierdzająca: LVI/1038/VIII/2021, z dnia 2021-12-07
Treść uchwały: Link do uchwały
Uchwała Dz.U.W.W.: Rocznik 2021, poz.10133 , z dnia 2021-12-28
Wyrok sądu: Brak wyroku/orzeczenia
Rysunek planu:
Rysunek planu   Otwórz

Rozliczenie powierzchni funkcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Grupa funkcji
Podgrupa funkcji
Powierzchnia [m2]
Liczba funkcji w planie
komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa 27860 12
mieszkalnictwo U_M zabudowa wielorodzinna mieszkaniowa mieszana 29079 6
mieszkalnictwo zabudowa wielorodzinna 26726 3
tereny zielone zielen urzdzona na obszarach zagrożonych powodzia 23637 6
wody wody 25510 2
Suma
132812
29

Zestawienie funkcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Funkcja w planie
Powierzchnia [m2]
Grupa funkcji
Podgrupa funkcji
Funkcje terenu w Studium 2014*
Tereny funkcjonalne
Tereny komunikacyjne
1KD-L 5732 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa ZN1 [MW/U], ZN2 [ZP*] brak
1KDW 4680 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa ZN1 [MW/U] brak
1kk 1696 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa ZN1 [MW/U] [kk]
1kxr 1843 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa ZN1 [MW/U], ZN1 [ZP*] brak
2KD-L 6307 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa ZN2 [MW/U*], ZN2 [ZP*] GP [kdGP], [kk]
2KDW 1338 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa ZN1 [MW/U] brak
2kk 1793 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa ZN1 [MW/U], ZN1 [ZP*], ZN2 [ZP*] [kk]
2kxr 129 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa ZN2 [ZP*] brak
3KDW 3374 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa ZN1 [MW/U], ZN1 [ZP*] brak
3kk 13 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa ZN2 [MW/U*], ZN2 [ZP*] [kk]
K 150 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa ZN1 [MW/U], ZN1 [ZP*] brak
KDWxs 804 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa ZN1 [MW/U] brak
1MW/U 1495 mieszkalnictwo U_M zabudowa wielorodzinna mieszkaniowa mieszana ZN1 [MW/U] brak
2MW/U 21132 mieszkalnictwo U_M zabudowa wielorodzinna mieszkaniowa mieszana ZN1 [MW/U] brak
3MW/U 1419 mieszkalnictwo U_M zabudowa wielorodzinna mieszkaniowa mieszana ZN1 [MW/U], ZN1 [ZP*] brak
4MW/U 1240 mieszkalnictwo U_M zabudowa wielorodzinna mieszkaniowa mieszana ZN1 [MW/U] brak
5MW/U 2627 mieszkalnictwo U_M zabudowa wielorodzinna mieszkaniowa mieszana ZN1 [MW/U] brak
6MW/U 1167 mieszkalnictwo U_M zabudowa wielorodzinna mieszkaniowa mieszana ZN1 [MW/U] brak
1MW 4827 mieszkalnictwo zabudowa wielorodzinna ZN1 [MW/U], ZN1 [ZP*] brak
2MW 8797 mieszkalnictwo zabudowa wielorodzinna ZN1 [MW/U], ZN1 [ZP*] brak
3MW 13102 mieszkalnictwo zabudowa wielorodzinna ZN1 [MW/U], ZN1 [ZP*] brak
1ZP/ZZ 10735 tereny zielone zielen urzdzona na obszarach zagrożonych powodzia ZN1 [MW/U], ZN2 [ZP*] [kk]
2ZP/ZZ 8971 tereny zielone zielen urzdzona na obszarach zagrożonych powodzia ZN1 [MW/U], ZN1 [ZP*], ZN2 [ZP*] brak
3ZP/ZZ 3119 tereny zielone zielen urzdzona na obszarach zagrożonych powodzia ZN1 [MW/U], ZN1 [ZP*] [kk]
4ZP/ZZ 362 tereny zielone zielen urzdzona na obszarach zagrożonych powodzia ZN2 [ZP*] [kk]
5ZP/ZZ 200 tereny zielone zielen urzdzona na obszarach zagrożonych powodzia ZN2 [ZP*] brak
6ZP/ZZ 250 tereny zielone zielen urzdzona na obszarach zagrożonych powodzia ZN2 [ZP*] [kk]
1WS 25084 wody wody ZN1 [ZP*], ZN2 [ZP*] brak
2WS 426 wody wody ZN2 [ZP*] brak
*Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (obowiązujące od 23.09.2014 r.)

Edytowalna stopka strony tylko w widoku do drukowania...