Liczba drzew o znanym gatunku: 34374

Liczba unikalnych gatunków: 439

Najczęściej występujące gatunki: klon pospolity: 3813szt., lipa drobnolistna: 2708szt., jesion wyniosły: 1219szt.

Wykonanych 10 skanów parków
Najwyższe drzewo 38.3 metra


Rysunek przedstawia: przekrój skanowanego drzewa - park Przyjaźni Polsko-Wegierskiej

Dane źródłowe

Skaning stacjonarny - przekrój przez chmurę punktów

Rysunek przedstawia: Stacja fotogrametryczna

Dane źródłowe

Stacja fotogrametryczna

Rysunek przedstawia: Fragment aplikacji Qgis - baza danych zieleni

Edycja danych - Qgis

Zaprojektowana aplikacja do edycji bazy danych zieleni.

Rysunek przedstawia: Wskaźnik NDVI

Analizy

Wskaźnik NDVI

Rysunek przedstawia: Analiza chmury punktów - mapa korona drzew

Analizy

Mapa koron drzew

Rysunek przedstawia: Model 3D Poznania - drzewa zinwentaryzowane

Publikacja danych - model 3D

Publikacja danych w modelu 3D

© 2003 - 2023 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
POZNAŃ